ببینید | فیلم قدیمی از حمله تروریست‌های آمریکایی به حرمین عسکریین (ع)