ببینید | لحظه نجات فرد گرفتار شده در محاصره آتش توسط آتش‌نشانان تهران

ببینید | لحظه نجات فرد گرفتار شده در محاصره آتش توسط آتش‌نشانان تهران