هشدار رییس اتاق ایران و چین به دولت رییسی: هر فکری…
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: مهم‌ترین موضوع، تورم است؛ تورم لجام‌گسیخته‌ای که همه فهمیده‌اند علت به‌وجود آمدن آن، نقدینگی است. وی افزود: همه جناح‌های فکری اقتصادی و همه سلیقه‌ها به یک تفاهم رسیده‌اند که خلق نقدینگی یعنی تورم. پول‌پاشی در جامعه به طور قطع اثرات تورمی خواهد داشت و تورم، بدترین نوع مالیات‌ستانی از فقرا است. هر کسی که در شرایط تورمی دارایی دارد، کمتر زیان می‌بیند. افرادی که دارایی کمتر داشته باشند یا دارایی نداشته باشند، بیشترین زیان را از تورم می‌بینند. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: بر این اساس، اولویت واحدی که می‌توانم از آن نام ببرم و این‌که هر فکری که می‌خواهیم برای اقتصاد کشور کنیم، جهت اصلی‌اش باید کاهش تورم باشد. حریری عنوان کرد: برای مثال، ما اگر راجع به نرخ ارز صحبت می‌کنیم، سیاست‌گذاری‌هایمان باید در جهتی باشد که کاهش تورم را به دنبال داشته باشد. اگر راجع به بازار بورس صحبت می‌کنیم، باید جهت اصلی سیاست‌گذاری‌ها، کاهش تورم باشد. اگر راجع به سیستم بانکی و تولید و تجارت صحبت می‌کنیم، جهت‌گیری باید کاهش تورم باشد. وی متذکر شد: این جاده ما را از کنترل تورم دور می‌کند و نباید سیاست‌های متناقض و تورم‌زا داشته باشیم. ترازویی که باید دست ما باشد، این است که این اقدام در داخل مجموعه اقدامات دیگر اقتصادی چه معنایی دارد و برآیند کلی آن، آیا کاهش تورم است؟ مشروح گفت‌وگو با مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره تیم اقتصادی دولت سیزدهم را (ایـــنـــجـــــــــــــا) می‌توانید بخوانید. 223225