اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

او غمخوار آموزش و پرورش بود
به گزارش خبرآنلاین متن پیام داوری اردکانی بدین شرح است هوالباقی؛ آقای احمد صافی دانشمند دوستدار و غمخوار آموزش و پرورش درگذشت. ایشان همه عمر پرثمر خود را در خدمت صادقانه و شاید غلو نباشد که بگوییم در عشق به پیشه شریف تعلیم و تربیت گذراند. خداوند ایشان را رحمت فرماید. در زمانه ای که عشق به آموزش و پرورش و امثال این معانی افسانه شده است درد و دریغ این فقدان بزرگتر است. این ضایعه را به بازماندگان این فقید گرامی و استادان تعلیم و تربیت و به همه معلمان و دانش آموزان و بخصوص به اخوی گرامیشان تسلیت می گویم. رضا داوری اردکانی ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ۶۵۶۵