افرادی که این بداخلاقی ها را انجام می دهند و این توجیه را دارند که یک رجل خدمتگذار انقلاب هستند و به دنبال افشاگری هستند، بدانند که اشتباه می کنند. اگر فردی، خود را به عنوان رجل سیاسی خدمت گذار به انقلاب و کشور معرفی می کند طبیعتا نباید از الفاظ ناپسند، بد و بیراه استفاده کند. فردی که واقعا برای کشور و منافع ملت به میدان آمده باشد و در انتخابات شرکت کرده است، می‌گوید، شد شد؛ نشد نشد. در انتخابات یا پیروز می‌شوم یا بازنده و احتیاجی به تخریب رقیبان خود ندارم.  آنها که کاندیدای انتخابات شده اند باید به خاطر خداوند و انقلاب آمده باشند و نفع شخصی در کار نباشد. این موضوع می‌تواند در میزان مشارکت مردم در انتخابات اثر گذار باشد، در غیر اینصورت با نمایندگانی روبرو خواهیم شد که تنها آسیب و زیان برای نظام و ملت هستند. به داوطلبان انتخابات مجلس این توصیه را دارم که اگر برای رضای خدا کاندیدا نشده‌اند، انصراف دهند، هرعملی که بدون جلب رضایت خداوند انجام شود، خاصیت و اثر مفیدی ندارد و تمام سعی و تلاش‌های صورت گرفته بی حاصل است. آنچه اهمیت دارد حضور پرشور مردم پای صندوق رأی و انتخاب نمایندگانی است که در تراز نظام و جمهوری اسلامی باشند که امیدواریم این مهم در انتخابات پیش رو محقق شود. * عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ۲۷۲۱۵