جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۴۰۱/۰۹/۱۷ / /
هشت بازیگر دیگر به ارباب حلقه‌ها پیوستند
ایرنا نوشت: در فصل دوم «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت»، هشت بازیگر دیگر به این مجموعه فانتزی حماسی اضافه شدند.