مجیدی مقصر نیست؛این ساختار فوتبال ماست که ایراد دارد
هیچ اشکالی ندارد اگر یک نفر استعداد داشته باشد،در رده خودش بهترین باشد و در اردوی تیم ملی هم شرکت کند؛ولو اینکه پدرش رییس یک هیات در یک استان باشد.اصلا این چه فرضیه غلطی است که می گویند چون فلانی پسر فلان رییس است نباید ورزش کند،نباید در تیم ملی باشد و نباید اصلا ورزش کند؟بر منکرش لعنت! اما...همیشه این اما و اگرها کار را خراب می کند.نمونه اش حضور پسر رییس هیات مازندران در اردوی تیم ملی وزنه برداری!من ناآگاه و من ناکاربلد اما آقای علی مرادی،آقای برخواه و آقای رحیمی !یک توضیح کوچک به من بدهید که بر اساس کدام متر و معیار امیر محمد رحیمی این روزها در اردوی تیم ملی وزنه برداری حضور دارد و دارد در کنار سایر ملی پوشان تمرین می کند؟اجازه هست چند سوال بپرسم؟ اول اینکه نام امیر محمد رحیمی در حوضچه دوپینگ وادا هست یا نه؟اگر نباشد حتی اگر بهترین رکوردها را هم بزند حضورش در اردو چه معنایی می تواند داشته باشد؟ سوال دیگر؛دو سال قبل که انتخابی گذاشتید رکورد این جوان چقدر بود که خودتان بی خیال شدید و برای مسابقات آسیایی اعزامش نکردید؟ نمی دانم حافظه من ضعیف است یا روش جستجو کردن در فضای مجازی را بلد نیستم که هر چه جستجو می کنم مقامی در خور برای اینکه یک نفر شرایط حضور در اردوی تیم ملی را داشته باشد پیدا می کنم! بیایید من ساده و ناآگاه را روشن کنید،بیایید و بگویید این رزومه امیر محمد رحیمی است و بدون توجه به اینکه پدرش رییس هیات است در اردوی تیم ملی تمرین می کند،آن وقت گردن من از مو باریکتر که اگر عذرخواهی نکنم و اخبار مربوط به این وزنه بردار را پوشش ندهم و درباره اش ننویسم! اجازه ندهید این اتفاق باب شود و هر کسی که دستش به جایی نمی رسد(اما تواناست)،هر کسی که رابطه ای ندارد و هر کسی که پدرش پست و مقام ندارد پشت درهای بسته بماند.اجازه بدهید فکرهای خوب کنیم و این دید منفی که دارد در فضای مجازی گسترده می شود را مثبت کنیم.من فقط این چند سوال را آن هم چون آگاهی نداشتم پرسیدم و منتظر پاسخ های شما دوستان می مانم.آقای علی مرادی،آقای رحیمی و آقای برخواه بسم االله. 251 251