قیمت فیلم‌های ایرانی برای پخش از تلویزیون تعیین شد

قیمت فیلم‌های ایرانی برای پخش از تلویزیون تعیین شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران، پس از سه سال وقفه، حداقل قیمت فیلم‌های سینمایی ایرانی را برای فروش به تلویزیون و سامانه‌های نمایش آنلاین، تعیین کرد. بر اساس مصوبه‌ هیات مدیره‌ این اتحادیه و با توجه به  تورم سال‌های ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و هشت ماه نخست امسال، کف قیمت فیلم‌ها در قراردادهای تمدیدی با سازمان صدا و سیما، برای سه سال، می‌بایست مبلغ یک میلیارد ریال باشد.  همچنین با توجه به شرایط تورمی در دوره‌ یاد شده، کف قیمت فیلم‌ها در قراردادهای تمدیدی با سامانه‌های نمایش آنلاین، به صورت انحصاری، برای سه سال، ششصد میلیون ریال  است.  اتحادیه صنفی تهیه‌کنندگان، تاکید کرده است از کلیه‌ اعضای این تشکیلات، انتظار دارد در عقد قراردادهای جدید، قیمت‌های مذکور را رعایت کنند و با کسانی که این بخشنامه را رعایت نکنند، بر اساس آیین‌نامه انضباطی رفتار خواهد شد. ۵۷۵۷