اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | اولین تصاویر از تصادف خونین دو قطار مسافری و باری در هند