رئیس‌جمهور در جمع تجمع‌کنندگان روبروی مجلس چه گفت؟

رئیس‌جمهور در جمع تجمع‌کنندگان روبروی مجلس چه گفت؟