ببینید |  بیانات مهم رهبر انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا