اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

«مصوبات» کمیسیون اجتماعی برای افزایش حقوق  کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری