اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رونق صادرات با لیر ترکیه/ جهش ۱۸۲ درصدی صادرات با لیر…
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجم تجارت خارجی این کشور در ماه سپتامبر با ۲۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ به ۵۵.۶ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات به دلیل افزایش قیمت انرژی و کالا به ۳۳ میلیارد دلار رسید. در حالی که صادرات به لیر ترکیه در ژانویه ۷.۲ میلیارد لیره بود، واردات ۱۲.۱ میلیارد لیره و حجم تجارت خارجی به ۱۹.۱ میلیارد لیره افزایش یافت. در این بخش، صادرات ۸.۵ میلیارد لیره، واردات ۱۳.۵ میلیارد لیره و حجم تجارت خارجی ۲۲.۹ میلیارد لیره در بهمن ماه بوده است. صادرات مذکور در ماه مارس ۹.۲ میلیارد لیره، واردات ۱۷.۱ میلیارد لیره و حجم تجارت خارجی ۲۶.۴ میلیارد لیره محاسبه شده است. در ماه آوریل، صادرات با لیر ترکیه به ۸.۴ میلیارد لیره، واردات به ۱۷.۵ میلیارد لیره و حجم تجارت خارجی به ۲۶.۱ میلیارد لیره رسید. در اردیبهشت ماه، این صادرات ۷.۴ میلیارد لیره، واردات ۱۹.۹ میلیارد لیره و حجم تجارت ۲۶.۵ میلیارد لیره بوده است. صادرات به لیر ترکیه در ماه ژوئن به ۹.۹ میلیارد لیره و واردات به ۲۲.۲ میلیارد لیره رسید. حجم تجارت خارجی در ماه مذکور ۳۲.۲ میلیارد لیره محاسبه شد. میزان صادرات مذکور در ماه جولای ۷.۹ میلیارد لیره، واردات ۱۸.۵ میلیارد لیره و حجم تجارت خارجی ۲۶.۵ میلیارد لیره به ثبت رسیده است. صادرات به لیر ترکیه در ماه اوت ۱۰.۳ میلیارد لیره و واردات ۲۳.۸ میلیارد لیره بود. حجم تجارت خارجی در ماه اوت ۳۴.۱ میلیارد لیره تعیین شد. صادرات به پول ملی در بازه زمانی ژانویه تا شهریورماه امسال با ۸۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸۵.۲ میلیارد لیره رسید. در این مدت واردات با لیر ترکیه ۱۷۲.۲ میلیارد لیره و حجم تجارت خارجی ۲۵۷.۲ میلیارد لیره به ثبت رسیده است. در شهریورماه تعداد کشورهایی که به ارز ملی به آنها صادرات انجام شده است، ۱۷۰ کشور و تعداد شرکت های صادرکننده نیز ۶۹۰۷ کشور بوده است. در مردادماه تعداد کشورها ۱۶۴ کشور و تعداد شرکت های صادرکننده ۶۴۳۹ کشور بوده است. ۲۲۳۲۲۷