اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضمن خدمت یا عامل اتلاف وقت معلمین؟
وزارت آموزش و پرورش دوره های ضمن خدمت را مجازی برگزار می کند و موسسات مختلفی پیمانکار شده اند که به ارتباطات و عملکرد و نتایج کار این موسسات و اثربخشی آموزش آنها فعلا کاری ندارم. اما ستاد آموزش و پرورش خود نیز دوره هایی را برگزار می کند و آزمون می گیرد با ناتوانی تمام. معلم باید با درد سر وارد سیستم شود تا مثلا آزمون پدافند زیستی یا آیین نامه اجرایی مدارس را بگذراند . ناگهان سیستم قطع می شود با هر تلاش و زحمتی نمیتواند آزمون را ادامه دهد. چند روزی نگران ارتقاء و اثر گواهی دوره در حقوق اندکش هست. چند روز بعد اطلاعیه ای می آید که بله همان آزمون مثلا در ۳ روز تکرار می شود. روز اول وارد می شود می بیند خبری نیست!! خیلی لطیف وعده فردا داده شده است. روز بعد وارد می شود به ۳ یا ۴ سوال پاسخ می دهد دوباره سیستم قطع می شود. پیام می آید که وقت شما محفوظ است. هرچه تلاش می کند ورود و ادامه کار غیر ممکن است در این زمان اعلام می شود وقت شما تمام شد و نمره شما مثلا عددی بین ۱تا۴ از ۲۰ نمره است. خوب فکر می کند روز سومی هم وعده داده اند. روز سوم وارد سیستم می شود گویا اصلا خبری نبوده است. شاید وقتی دیگر .... این عملکرد فقط از یک تشکیلات ضعیف و مدیریت ناتوان بر می آید که نتیجه اش خستگی و سردرگمی و اتلاف وقت و انرژی معلمی است که می خواهد به دانش آموزانش نظم و اهمیت زمان و دقت و.....را بیاموزد. کرامت نیروی انسانی اولویت اول هر تشکیلاتی باید باشد.