بشنوید | فوتبالیست‌های ایرانی مشکل تاکتیکی دارند؟/ حق با طارمی است یا اسکوچیچ؟