صندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801کار در منزل با گوشیپزشکی هسته ای روماتیسم ایرانتور کیش قیمت مناسب