اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قرارداد لک با پرسپولیس فسخ شد!