ببینید |  انتقاد آیت الله علوی بروجردی از حمله رسانه‌های تندرو به آیت الله صافی گلپایگانی