اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | مچاله شدن پژو در برخورد با تابلوی کنار جاده