اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | روشنفکر از نظر رئیسی چه کسی است؟