باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …فروش و ارائه انواع سیلیکاژل (رطوبت …فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …آموزش و استخدام پروژه ای برای تولید …

ظریف: این شما هستید که منطقه ما را بی‌ثبات می‌کنید