اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افتتاح سامانه صدور کارت هوشمند ملی با حضور امیرعبداللهیان در مسکو