باشگاه پرسپولیس:رادوشوویچ 50 هزار یورو گرفت و رفت!

باشگاه پرسپولیس:رادوشوویچ 50 هزار یورو گرفت و رفت!