مرز زمینی تمرچین بسته است
سرهنگ صادق رستم زاده روز شنبه افزود: افرادی که به عنوان زائر اربعین از شهرهای همجوار راهی مرز تمرچین شوند بازگردانده می‌شوند. وی ادامه داد:طی سال‌های گذشته نیز مرزهای زمینی تمرچین پیرانشهر پذیرای  زائران اربعین نبوده و امسال نیز هیچ برنامه‌ای جهت این امر وجود ندارد. فرمانده هنگ مرزی پیرانشهر گفت:هیچ گونه امکان پذیرایی در مرز تمرچین برای زائران اربعین وجود ندارد و برابر قوانین عراق ورود غیر قانونی به این کشور تا سه سال زندانی دارد. کشور عراق برای اربعین امسال با ورود هوایی ۳۰ هزار زائر ایرانی با شرایط خاص موافقت کرده است. ۲۳۵۲۳۱