پکیج آموزشی خیاطیخدمات باغبانیفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …تعمیر تخصصی دستگاه و شارژ تضمینی …

دبیر ستاد انتخابات صداوسیما منصوب شد
مجید آخوندی ـ معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات صداوسیما ـ در حکمی محمدرضا چپریان را به عنوان دبیر ستاد انتخابات این رسانه در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ششمین دوره شوراهای اسلامی‌شهر و روستا و اولین میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب کرد. رییس سازمان صداوسیما، ۲۳ شهریور ماه با صدور حکمی مجید آخوندی، معاون سیاسی سازمان را به ریاست ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما منصوب کرد. علی عسکری در این حکم انتظارات خود از این ستاد را اینگونه عنوان کرد که ضمن هدایت، ایجاد هماهنگی و بهره گیری بهینه از همه ظرفیت های سازمان در تحقق اهداف ترسیم شده، نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها اهتمام جدی به عمل آید. ۲۴۱۲۴۱