روسیه: برای احیای برجام باید همه تحریم‌ها لغو شوند