اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | تصاویر جدید از تنش و درگیری در مرز سوریه و ترکیه