اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

لایحه جدید باغات تهران را از حالت «فریز» خارج می‌کند
سید محمد آقامیری با بیان اینکه بنده پیش‌نویس این لایحه را در سال ۱۴۰۰ به کمیسیون مربوطه جهت بررسی تحویل دادم، اظهار کرد: در شرایط فعلی شاهد این هستیم که باغات فریز شده‌اند. رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: آراء ما در شورا مبنی بر اینکه سطح اشغال در باغات باید در دو طبقهباشد، منجر به فریز شدن باغات شده است. وی ادامه داد: تقریبا هیچ موردی نداریم که ملکی را باغ اعلام کرده باشیم و مالک برای دریافت پروانه اقدام کرده باشد و اکثریت افراد دردیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، اما لایحه جدید شرایط را در این بخش تغییر خواهد داد. عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: اگر این لایحه‌ای که در حال آماده سازی بود، به شورا ارائه، ایرادات برطرف و درنهایت در صحن شورا مصوب شود، مالکان ۷۰ تا ۸۰ درصد پلاک‌هایی که رأی باغ دارند، برای دریافت پروانه اقدام خواهند کرد. گفتنی است بر اساس لایحه پیشنهادی برای باغات تا ۷۵۰ متر، سطح اشغال ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است. 271