رزمایش بزرگ امداد و درمان پیامبر اعظم(ص) ارتش برگزار شد
سرتیپ دوم پزشک محمد افشار اردلان در رزمایش بزرگ امداد و درمان پیامبر اعظم ارتش، با تاکید بر آمادگی تمامی مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارتش گفت: آمادگی در بحران‌ها وظیفه همه ماست و کسب آمادگی و تجربیات در این گونه رزمایش‌ها موجب می‌شود در بحران‌ها شاهد خسارات و آسیب‌های کمتری باشیم. جانشین معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتش افزود: تمامی مراکز درمانی ارتش در هر لحظه و هر زمان در وقوع بحران آماده هستند، این ماموریت ماست و تمامی برنامه‌ ریزی‌های در راستای آمادگی هر چه بیشتر مراکز درمانی خواهد بود. رزمایش امداد و درمان بیمارستان‌های ارتش در تهران به همت معاونت بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی آجا بزرگ، با محوریت بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش و با نام پیامبر اعظم (ص) و به منظور کسب آمادگی هر چه بیشتر و تجربیات مورد نیاز در بحران‌ها برگزار شد. این رزمایش به صورت وبیناری هم در دانشگاه علوم پزشکی ارتش هم برگزار شد. 23219