اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | بدرقه تمسخرآمیز قطری‌ها از آلمان در جام‌جهانی