قانون اساسی ظاهرشاه در افغانستان اجرایی می‌شود
خبرگزاری خامه پرس "عبدالحکیم شرعی" سرپرست دادگستری طالبان در دیدار با سفیر چین در  کابل اضافه کرد طالبان این قانون  اساسی را بدون نقض قوانین شریعت و اصول امارت اسلامی به اجرا می گذارد. سرپرست وزارت دادگستری طالبان در این دیدار از کمک های چین  به عنوان یک دوست تقدیر کرد. عبدالحکیم شرعی گفت که طالبان خواستار دوستی  با همه  کشورهاست و اجازه  استفاده از خاک این کشور  علیه هیچ کشوری را نمی دهد. قانون اساسی ظاهر شاه در سال 1343 شمسی اجرایی شد. در دوره انتقالی حامد کرزی نیز  این قانون اساسی تا زمان تصویب قانون اساسی جدید اجرا شد. 311311