انجام تحقیقات دانشجوییتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …تولید و عرضه انواع البسه کار، پوشاک …