اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | لحظه کتک زدن وحشیانه یک زن توسط همسرش وسط خیابان و دفاع مرد شجاع