آیت الله جنتی: رحلت علامه حسن زاده آملی ثلمه به اسلام و جامعه علمی است