پمپ رقیق پاشلوازم يدكي مزداآموزشگاه زبان های خارجی پردیسانقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …

آخرین آمار جهانی کرونا؛ شمار مبتلایان از ۱۸ میلیون…
به گزارش خبرآنلاین، تا به این لحظه۱۸,۳۶۷,۸۹۴ تن مبتلا و ۶۹۵,۰۶۰ تن جان خود را از دست داده اند. کشور آمریکا در ۲۴ ساعت گذشته ۲۷,۱۰۵ مورد جدید شناسایی کرده است که در مجموع شمار مبتلایان این کشور به ۴,۸۴۰,۷۵۲ تن می رسد. درشبانه روز گذشته ۲۷۳ تن نیز جان باختند که با این حساب شمار کلی تلفات در این کشور به ۱۵۸,۶۳۸ می رسد. آمار برزیل دومین کشور دنیا نیز به این شرح است:  تعداد مبتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته: ۲,۶۲۱ ، مجموع مبتلایان:۲,۷۳۶,۲۹۸ ، تعداد فوتی ها در ۲۴ ساعت گذشته:۹۶      مجموع فوتی ها: ۹۴,۲۲۶ در هند سومین کشور آلوده دنیا آمارها بدین ترتیب است: تعداد مبتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته: ۵۰,۶۲۹ ، مجموع مبتلایان:۱,۸۵۵,۳۳۱، تعداد فوتی ها در ۲۴ ساعت گذشته:۸۱۰    مجموع فوتی ها: ۳۸,۹۷۱ آمارها در روسیه چهارمین کشور آلوده دنیا:  تعداد مبتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته:  ۵,۳۹۴ ، مجموع مبتلایان:  ۸۵۶,۲۶۴ ،  تعداد فوتی ها در ۲۴ ساعت گذشته:۷۹  ، مجموع فوتی ها:۱۴,۲۰۷ آمارها در مکزیک بدین شرح است:  تعداد مبتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته: ۴,۸۵۳ ، مجموع مبتلایان:   ۴۳۹,۰۴۶ ، تعداد فوتی ها در ۲۴ ساعت گذشته:۲۷۴ ، مجموع فوتی ها:۴۷,۷۴۶ در اسپانیا نیز آمارها افزایش یافته که به این شرح است:  تعداد مبتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته: ۳,۰۴۴ ، مجموع مبتلایان: ۳۴۴,۱۳۴ ،  تعداد فوتی ها در ۲۴ ساعت گذشته:۹  ، مجموع فوتی ها: ۲۸,۴۷۲ در عربستان نیز آمارها بدین صورت است:  تعداد مبتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته:  ۱,۲۵۸ ، مجموع مبتلایان: ۲۸۰,۰۹۳ ،  تعداد فوتی ها در ۲۴ ساعت گذشته :۳۲  ، مجموع فوتی ها:۲,۹۴۹ در عراق نیز تعداد مبتلایان رو به افزایش بوده که آمارها را در ادامه می خوانید:   تعداد مبتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته: ۲,۷۳۵ ، مجموع مبتلایان: ۱۳۱,۸۸۶،  تعداد فوتی ها در ۲۴ ساعت گذشته:۶۶ ، مجموع فوتی ها:۴,۹۳۴ در فیلیپین نیز مبتلایان روند افزایشی داشته اند: تعداد مبتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته: ۳,۲۲۶ ، مجموع مبتلایان: ۱۰۶,۳۳۰، تعداد فوتی ها در ۲۴ ساعت گذشته:۴۵ ، مجموع فوتی ها:۲,۱۰۴ و اما در ایران آمارها بدین شرح است: تعداد مبتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته:  ۲,۵۹۸ ، مجموع مبتلایان:۳۱۲,۰۳۵ ،  تعداد فوتی ها در ۲۴ ساعت گذشته:۲۱۵  ، مجموع فوتی ها:۱۷,۴۰۵ آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را در تصاویر زیر تا لحظه نگارش این گزارش مشاهده می کنید، این آمار دقیقه ای به روز می شود. تصاویر و منابع از سایت ورد اُ میترز که آمار لحظه ای مبتلایان و کشته شدگان را به تفکیک به روز رسانی می کند. بیشتر بخوانید: آخرین آمار جهانی کرونا؛ شمار مبتلایان به ۱۸ میلیون نفر نزدیک شد آخرین آمار جهانی کرونا؛ شمار مبتلایان به ۱۶میلیون و ۸۰۰هزار نزدیک شد تازه‌های کرونایی جهان؛ بیش از ۱۶ و نیم میلیون نفر در جنگ با کوویدـ۱۹ ۳۱۱۳۱۱