اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شما نظر بدهید/ پیشنهادهای شما برای مقابله با خیز جدید و شتابان کرونا چیست؟