اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مانع ۲ میلیاردی برای جدایی بازیکن مازاد پرسپولیس