عکس | مردی با لباس آیینه‌ای در یک نمایش مد در شهر تهران