ببینید | مصدومیت عجیب صابر کاظمی پیش از شروع بازی مقابل چین