سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومدستگاه تصفیه آب خانگی ، صنعتی ، …ال ای دی خطی 4014 مگاامداد خودرو و یدک کش تهران و تعمیر …

اطلاعات مفید سخنگوی قانون اجرای چک؛ در مورد قانون جدید چک
در ادامه مهم ترین بخش این گفت و گو را می خوانید. ♦قانون جدید چک در واقع یک نوع اصلاحیه بر قانون قبلی است که سال 97 توسط مجلس به تصویب رسید. ♦قانون جدید چک نگاهی سختگیرانه به افرادی که چک های برگشتی دارند و یا چک های بلاعوض صادر می کنند، دارد. ♦در قانون جدید، صادر کننده چک باید اطلاعات کامل چک را در سامانه الکترونیک ثبت کند که این قانون بسیار مهم و اساسی است  و از چک های بی محل جلوگیری می شود. ♦در این قانون برای افرادی که چک های برگشتی دارند خدمات ارائه نمی شود یعنی این افراد؛ افتتاح حساب جدید، صدور کارت جدید، تسهیلات بانکی به آن ها تعلق نمی گیرد. ♦همچنین در این قانون افرادی که چک آن ها نقد نمی شود می توانند برگ عدم پاس شدن چک از بانک دریافت و از طریق قوه قضایی برای حقوق خود اقدام کنند. ♦صادر کننده چک طبق قانون جدید می بایست تمام اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کند و گیرنده چک نیز باید از سامانه استعلام از ثبت چک در آن اطمینان پیدا کند. ♦گیرنده چک هم می تواند شخصی برای پاس کردن آن به بانک مراجعه کند و هم اینکه می تواند چک را به شخص ثالث تحویل دهد که در این صورت باید قبل از مراجعه به بانک، هویت گیرنده جدید را درسامانه صیاد ثبت کند همچنین شخص ثالث نیز باید ثبت هویت خود در سامانه را تایید کند. ♦از سال 1400 چک های جدید وارد بازار می شود که با چک های قدیمی متفاوت است؛ رنگ چک های جدید به صورتی و بنفش است و بدون ثبت در سامانه امکان نقد شدن ان وجود ندارد.