اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | ضربۀ استثنایی آلکاراس، تنیسور ۲۰ ساله مقابل جوکوویچ