میرکاظمی: بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری بودجه تدوین می‌کنیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود میرکاظمی در روز آمار گفت: تا ۴ سال، ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت اوراق بدهی داریم با وجود این، اجازه ندادیم برای این پرداخت‌ها به افزایش پایه پولی متوسل شویم. وی افزود، در اقتصاد پر از نوسان با وجود ۴ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، تولید همیشه بدون پول می‌ماند. میرکاظمی با اشاره به فشارهایی که در منابع و مصارف وجود دارد و همچنین بدهی‌هایی که موعد باز پرداخت آن سررسیده است گفت: ما باید تا ۴ سال آینده ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان، بدهی اوراق سال‌های قبل را پرداخت کنیم که این موضوعات، قدرت مانور اقتصادی را از ما می‌گیرد. وی یادآور شد: با همه این مشکلات، اجازه ندادیم برای پرداخت این بدهی ها، به افزایش پایه پولی متوسل شویم. معاون رئیس جمهور با اشاره به سفرهای استانی دولت گفت: در گذشته در سفرهای استانی عمده مشکلات مطرح شده مردم، مسئله مسکن و وام اشتغال بود، اما امروزه در سفرهای استانی، مردم بیشتر مشکلات معیشتی را مطرح می‌کنند که این یک زنگ خطر است. میرکاظمی ادامه داد: باید در بهره وری سازمان‌ها و نهادهای مختلف، تغییرات و اصلاحاتی صورت گیرد که در این زمینه نقش سازمان ملی آمار باید پررنگ‌تر شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قرار است در سال ۱۴۰۱ با همکاری مجلس، تغییراتی صورت گیرد که نخستین تغییر بر اساس برنامه ریزی، رشد اقتصادی با محوریت بهره وری است. میر کاظمی با بیان اینکه ظرفیت‌های زیادی در همه حوزه‌ها وجود دارد که باید با بهره وری، فعال شود، افزود: برخی از این حوزه‌ها بهره وری شده که باید رفع موانع شود البته تقسیم بندی‌هایی در این زمینه صورت گرفته که نقش محوری در این موضوع را مرکز آمار برعهده دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ایجاد بخش نظارت راهبردی در سازمان برنامه و بودجه گفت: به منظور سهولت در انجام اهداف در ساختار سازمان، نظارت راهبردی را طراحی کردیم. وی با بیان اینکه سعی می‌شود با برنامه‌های در نظر گرفته شده تا پایان ۱۴۰۰, امنیت پولی ایجاد کنیم، افزود: این برنامه‌ها تا ۱۴۰۱ برای رسیدن به یک ثبات جدی تر، دنبال می‌شود. ۲۲۳۲۲۵