الکتروموتور ، گیربکس صنعتی - تکنوتاوتعمیر تلویزیون ال جیبرس صنعتیباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …

ببینید | فریادهای عجیب سرباز صهیونیست از ترس یک سرنگ!