اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قرار نیست افراد جدیدی از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند