موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …ارائه انواع دستگاه حضور و غیابسرورنگچاپ کارت پی وی سی

روایت وزیر دفاع از اقدامات ضدکرونایی این وزارتخانه /تولید ۳۰۰۰ لباس برای کادر درمان /خطوط تولید ماسک M۷۵۰ و  N۹۵ فعال است