اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | اولین تصاویر از ریزش مرگبار پل در ایالت آمازوناس در شمال غربی برزیل