عکسی که بهاره افشاری از صورت باندپیچی‌شده ترلان پروانه منتشر کرد

عکسی که بهاره افشاری از صورت باندپیچی‌شده ترلان پروانه منتشر کرد