اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | نجات یافتن آهو از بلعیده شدن توسط مار