اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آقای ابوالقاسم طالبی! نه سرطان گرفتن عیب است نه یائسگی دشنام