تصاویر | صحنه های زیبا از مسابقه دختر بادپای ایران: فرزانه فصیحی